ചെന്നൈയില്‍ ജോലിയുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന്

ചെന്നൈയില്‍ ജോലിയുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന് 29 വയസ്, ആറടി ഉയരം, സുമുഖന്‍ ‍, ബി.ടെക് മെക്കാനിക്കല്‍ ‍, അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഡോക്ടര്‍ ‍/ നേഴ്സുമാര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. വാട്ട്സാപ്പ്, ഫോണ്‍ ‍: +91 6235288848

Continue Reading

സാംബവ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, കുവൈറ്റില്‍ നേഴ്സ്

സാംബവ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, കുവൈറ്റില്‍ നേഴ്സ്, 28 വയസ്, 153 സെ.മി. ഉയരം, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, അനുയോജ്യരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വിദേശത്തുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 9742470638.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 32 വയസ്, 169 സെ.മി. ഉയരം, കുവൈറ്റില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോള്‍ നാട്ടിലുണ്ട് . അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നേഴ്സുമാര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 8590356484. വാട്ട്സാപ്പ്: 9656253319.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 35 വയസ്, അഞ്ചടി, എട്ടിഞ്ച് ഉയരം, ഫൈവ് സ്റ്റര്‍ ഹോട്ടലില്‍ ഷെഫായി എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 9048062402.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 35 വയസ്, അഞ്ചടി എട്ടിഞ്ച് ഉയരം, ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍ ഹോട്ടലില്‍ ഷെഫ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 9207374839.

Continue Reading

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 28 വയസ്, 155 സെ.മി. ഉയരം, ഇന്‍സ്ട്രമെന്റേഷന്‍ വിത്ത് ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍ ആന്‍ഡ് ഓട്ടോകാഡ്. കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പിയാര്‍ഡില്‍ ജോലി. അനുയോജ്യരും ആത്മീയരുമായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ജോലിയുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 9747497847.

Continue Reading

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 33 വയസ്

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 33 വയസ്, അഞ്ചടി ഒരിഞ്ച് ഇയരം, എസ്.എസ്.എല്‍ ‍.സി., ഇരു നിറം, നല്ല സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം, ആത്മീയരായ യുവാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജോലിയുള്ളവര്‍ക്കും, വിദേശത്തുള്ളവര്‍ക്കും മുന്‍ഗണന. യുവാവ്, 44 വയസ്, അഞ്ചടി, നാലിഞ്ച് ഉയരം, +2, സുമുഖന്‍, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു, നല്ല സാമ്പത്തികം, ആത്മീയരായ യുവതികളില്‍നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജോലിയുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 8921172502. വാട്ട്സാപ്പ് 9846582336.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി നേഴ്സ്, സൌദി

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി (7-8-1991) 153 സെന്റീമീറ്റര്‍ ഉയരം, ബി.എസ്.സി നേഴ്സ്, സൌദി മിനിസ്ട്രിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. മാര്‍ച്ച് അവസാനം നാട്ടില്‍ വരും. സ്വദേശത്തോ, വിദേശത്തോ ജോലിയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മെഡിക്കല്‍ ഫീല്‍ഡില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 7034359249.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 26 വയസ്, അഞ്ചടി അഞ്ചിഞ്ച് ഉയരം, സെറാംപൂരില്‍ ബിഡി കഴിഞ്ഞ് യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. യുവതി, 24 വയസ്, അഞ്ചടി ആറിഞ്ച് ഉയരം, എംഎസ് ഡബ്ള്യു (സൈക്യാട്രി) കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയരായ യുവതി, യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 90743 35055.

Continue Reading