ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 32 വയസ്, 175 സെമി. ഉയരം, എംബിഎ (ഫിനാന്‍സ്) അക്കൌണ്ട്സ് മാനേജര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. സ്വദേശത്തോ, വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 8075960954.

Continue Reading

നാടാര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

നാടാര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 27 വയസ്, 160 സെ.മി. ഉയരം, പോസ്റ്റ് ബി.എസ്.സി. നേഴ്സിംഗ് പൂര്‍ത്തിയായി. ഡല്‍ഹിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. സ്വദേശത്തോ, വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.9747917757.

Continue Reading

പാസ്റ്ററുടെ മകന്‍ ‍, 25 വയസ്, 174 സെ.മി. ഉയരം

പാസ്റ്ററുടെ മകന്‍ ‍, 25 വയസ്, 174 സെ.മി. ഉയരം, എംബിഎ, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ആത്മീയരുമായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 8075018425.

Continue Reading

ദുബായില്‍ ജോലിയുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന്,

ദുബായില്‍ ജോലിയുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന്, 28 വയസ്, 167 സെ.മി. ഉയരം, ഡിപ്ളോമ മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നാട്ടില്‍ ഉണ്ട്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നഴ്സുമാര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 9496549952.

Continue Reading

ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 25 വയസ്

ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 25 വയസ്, അഞ്ചടി നാലിഞ്ച് ഉയരം, ബിബിഎ, ടാലി, ഡിപ്ളോമ ഇന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ‍, വെളുത്ത നിറം, ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 9446268513.

Continue Reading

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ ‍, 26 വയസ്, 167 സെ.മി. ഉയരം, സൌദിയില്‍ എംഒഎച്ച്, ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, അനുയോജ്യരും ആത്മീയരുമായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 9496781238 (വാട്സ്ആപ്പ്), 9778199048.

Continue Reading

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 37 വയസ്

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 37 വയസ്, 150 സെ.മി. ഉയരം, സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയില്‍ ആയിരിക്കുന്നു. സാധാരണ കുടുംബം, ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചു. (12 വയസ്സുള്ള ഇരട്ട ആണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉണ്ട്), ബാദ്ധ്യതകള്‍ ഇല്ല, വീടും വസ്തുവും ഉണ്ട്. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വീട്ടില്‍ കൂടെനിന്ന് താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 9995903683.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 37

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 37 വയസ്, 180 സെ.മി. ഉയരം, മുംബൈയില്‍ സേഫ്റ്റി ഓഫീസര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിദേശത്തോ, സ്വദേശത്തോ ജോലിയുള്ളള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 9744884906.

Continue Reading

യാക്കോബായ പശ്ചാത്തലമുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 25 വയസ്

യാക്കോബായ പശ്ചാത്തലമുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 25 വയസ്, 150 സെ.മി. ഉയരം, ബി.ടെക്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, കാക്കനാട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. സ്വദേശത്തോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരും അനുയോജ്യരുമായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 9744237351.

Continue Reading

പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 29 വയസ്

പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 29 വയസ്, അഞ്ചടി നാലിഞ്ച് ഉയരം, പ്ളസ് ടൂ, ഐടിഐ ഡിപ്ളോമ കഴിഞ്ഞ് ആലുവായില്‍ പ്രമുഖ കമ്പനിയില്‍ ടെക്നീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 8129060933.

Continue Reading