മാര്‍ത്തോമ്മാ പാരമ്പര്യത്തില്‍നിന്നും വിശ്വാസത്തില്‍വന്ന സ്വതന്ത്ര പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്

മാര്‍ത്തോമ്മാ പാരമ്പര്യത്തില്‍നിന്നും വിശ്വാസത്തില്‍വന്ന സ്വതന്ത്ര പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്, 33 വയസ്, 172 സെ.മി. ഉയരം, ബി.കോം., ടാലി & കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അക്കൌണ്ടന്റ് ആയി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്/ജി.എന്‍ ‍.എം., മറ്റു ജോലികളുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 96058 13633, 96056 07022.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്, അമേരിക്കയില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ത്തപ്പെട്ടത്, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സയന്‍സ് ഇന്‍ മെന്റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് കൌണ്‍സലിംഗ്, ആത്മീയയും ചര്‍ച്ചില്‍ വളരെ ,ആക്ടീവും വര്‍ഷിപ്പ് ലീഡറുമായ പെണ്‍കുട്ടി. അമേരിക്കയില്‍ പോകാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള ഇന്‍ഡ്യയില്‍ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ, എഞ്ചിനീയര്‍/എം.സി.എ./മെഡിക്കല്‍ ഫീല്‍ഡിലുള്ളവര്‍ എന്നീ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വാട്ട്സാപ്. 914 5825564. കേരളാ. 9961717305.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി (ആഭരണം ധരിക്കുന്നു)

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി (ആഭരണം ധരിക്കുന്നു) 24 വയസ്, അഞ്ചടി ആറിഞ്ച് ഉയരം, എം.ടെക്., ബാംഗ്ളൂരില്‍ ഇന്റല്‍ കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. സ്വദേശത്തോ, വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള തത്തുല്യ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള യുവാക്കളില്‍നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 0469-2660451, 96458 32986.

Continue Reading

നായര്‍ കുടുംബത്തില്‍നിന്ന് വിശ്വാസത്തില്‍ വന്ന പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

നായര്‍ കുടുംബത്തില്‍നിന്ന് വിശ്വാസത്തില്‍ വന്ന പെന്തക്കോസ്തു യുവതി (പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട്) 31 വയസ്, അഞ്ച് അടി ഉയരം, ബി.എസ്.സി. ബോട്ടണി, സതേണ്‍ റെയില്‍വേയില്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റില്‍ ഹെല്‍പ്പര്‍ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 99953 45445.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്,

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 28 വയസ്, 165 സെ.മി. ഉയരം, എം.എസ്.സി. ഹൈദരാബാദില്‍ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പെന്തക്കോസ്തു വിശ്വാസികളായ സ്വദേശത്തോ, വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സുമാരുടെ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.80789 04806.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 29 വയസ്, 163 സെ.മി. ഉയരം, മസ്ക്കറ്റില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോള്‍ നാട്ടിലുണ്ട്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 97444 20251.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്, അമേരിക്കയില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ത്തപ്പെട്ടത്, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സയന്‍സ് ഇന്‍ മെന്റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് കൌണ്‍സലിംഗ്, ആത്മീയയും ചര്‍ച്ചില്‍ വളരെ ,ആക്ടീവും വര്‍ഷിപ്പ് ലീഡറുമായ പെണ്‍കുട്ടി. അമേരിക്കയില്‍ പോകാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള ഇന്‍ഡ്യയില്‍ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ, എഞ്ചിനീയര്‍ ‍/എം.സി.എ./മെഡിക്കല്‍ ഫീല്‍ഡിലുള്ളവര്‍ എന്നീ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വാട്ട്സാപ്. 914 5825564. കേരളാ. 9961717305.

Continue Reading

പെന്തക്കോസ്തു സുവിശേഷകന്റെ മകള്‍ 26 വയസ്

പെന്തക്കോസ്തു സുവിശേഷകന്റെ മകള്‍ 26 വയസ്, 160 സെ.മി. ഉയരം, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, ഇപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ എസ് ക്കോര്‍ട്ട് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ദൈവഭയമുള്ള ആത്മീയരും, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതുമായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 99616 17689, 94475 68358.

Continue Reading

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, (ഡിഒബി), 30-08-1991, 163 സെ.മി. ഉയരം, ബി.എ., ഡയാലിസ് ടെക്നീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. സ്വദേശത്തോ, വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 95268 16010, 95941 08396.

Continue Reading

മുംബൈയില്‍ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ സാംബവ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

മുംബൈയില്‍ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ സാംബവ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്,   33 വയസ്. 5 അടി, 11 ഇഞ്ച് ഉയരം, ഏവിയേഷന്‍ ഡിപ്ളോമ, ദുബായില്‍ ജോലി,   നാട്ടിലിപ്പോള്‍ ലീവിലുണ്ട് (പത്തനംതിട്ട) ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 94477 37930, 82914 43057.

Continue Reading