സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 37

Matrimony

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 37 വയസ്,

180 സെ.മി. ഉയരം, മുംബൈയില്‍ സേഫ്റ്റി ഓഫീസര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

വിദേശത്തോ, സ്വദേശത്തോ ജോലിയുള്ളള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 9744884906.

Comments are closed.