യാക്കോബായ പശ്ചാത്തലമുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 25 വയസ്

Matrimony

യാക്കോബായ പശ്ചാത്തലമുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 25 വയസ്, 150 സെ.മി. ഉയരം,

ബി.ടെക്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, കാക്കനാട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

സ്വദേശത്തോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരും അനുയോജ്യരുമായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 9744237351.

Comments are closed.