ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

Matrimony

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 32 വയസ്,

175 സെമി. ഉയരം, എംബിഎ (ഫിനാന്‍സ്) അക്കൌണ്ട്സ് മാനേജര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

സ്വദേശത്തോ, വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 8075960954.

Comments are closed.