നാടാര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

Matrimony

നാടാര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 27 വയസ്,

160 സെ.മി. ഉയരം, പോസ്റ്റ് ബി.എസ്.സി. നേഴ്സിംഗ് പൂര്‍ത്തിയായി. ഡല്‍ഹിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

സ്വദേശത്തോ, വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.9747917757.