പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍

Matrimony

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ ‍, 26 വയസ്, 167 സെ.മി.

ഉയരം, സൌദിയില്‍ എംഒഎച്ച്, ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്,

അനുയോജ്യരും ആത്മീയരുമായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 9496781238 (വാട്സ്ആപ്പ്), 9778199048.