ദുബായില്‍ ജോലിയുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന്,

Matrimony

ദുബായില്‍ ജോലിയുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന്, 28 വയസ്,

167 സെ.മി. ഉയരം, ഡിപ്ളോമ മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നാട്ടില്‍ ഉണ്ട്.

രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

നഴ്സുമാര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 9496549952.