ഹിമാലയം ഉരുകുന്നതായി നേപ്പാള്‍ ഗവേഷകര്‍

ഹിമാലയം ഉരുകുന്നതായി നേപ്പാള്‍ ഗവേഷകര്‍

Breaking News India

ഹിമാലയം ഉരുകുന്നതായി നേപ്പാള്‍ ഗവേഷകര്‍
കാഠ്മാണ്ഡു: ഹിമാലയ പര്‍വ്വതത്തിനു വന്‍ തോതില്‍ ഹിമാനി ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നതായി നേപ്പാള്‍ ഗവേഷകരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

മദ്ധ്യ ഹിമാലയ നിരകളിലെ ഹിമാനികളുടെ പിന്‍വാങ്ങലും വനവത്ക്കരണവും കഴിഞ്ഞ 200 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ എന്ന പേരില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പഠനത്തിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ‍.

മഹാംഗ് പ്രദേശത്തെ ഗംഗപൂര്‍ണ്ണ, അന്നപൂര്‍ണ്ണ 3 എന്നീ ഹിമാനികളിലാണ് ഗവേഷക സംഘം പഠനം നടത്തിയത്. വ്യാപകമായി ഹിമാലയത്തില്‍ 700 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം ഇത്രയധികം മഞ്ഞുശോഷണം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതാദ്യമാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

വായു മലിനീകരണവും, വ്വസായങ്ങളുമാണ് മഞ്ഞുപാളികള്‍ ഇല്ലാതാകാന്‍ കാരണമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. നേപ്പാളില്‍ വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വരള്‍ച്ചയും ഗുരുതരമാകുമെന്നും പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.