സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 40 വയസ്

Matrimony

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 40 വയസ്, 165 സെ.മി. ഉയരം, സ്വന്തമായി അലൂമിനിയം ഫേബ്രിക്കേഷന്‍ കട നടത്തുന്നു. പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കു ന്നു. സ്ഥലം അടൂര്‍ ‍. 97462 91105.