ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി,

Matrimony

ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി,

 

26/169, ബി.എസ്. സി. നേഴ്സ്, മൂംബൈയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

 

ഏക മകള്‍ ‍, വിദേശത്തോ, സ്വദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവരുടെ

 

വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 98461 70294, 75589 04827.