ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി,

Matrimony

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി,

 

32 വയസ് 5 അടി 3 ഇഞ്ച് ഉയരം, +2, ജോലിയുള്ള യുവാക്കളുടെ

 

മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍

 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 95625 75832.