പെന്തക്കോസ്തു സുവിശേഷകന്റെ മകള്‍ 26 വയസ്

Matrimony

പെന്തക്കോസ്തു സുവിശേഷകന്റെ മകള്‍ 26 വയസ്,

160 സെ.മി. ഉയരം, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, ഇപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ എസ് ക്കോര്‍ട്ട് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ദൈവഭയമുള്ള ആത്മീയരും,

വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതുമായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 99616 17689, 94475 68358.