ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

Matrimony

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി,

 

27/162, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, സൌദി എംഒഎച്ച്, ഏപ്രിലില്‍ അവധിക്ക് വരുന്നു.

 

അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

 

വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 96562 68386, 75610 76349.