സിറിയന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, (യാക്കോബായ പശ്ചാത്തലം),

Matrimony

സിറിയന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, (യാക്കോബായ പശ്ചാത്തലം),

 

സ്വതന്ത്ര സഭ, 32/159, സൌദിയില്‍ മിലിട്ടറി നേഴ്സ്, ഒരു മാസത്തെ ലീവില്‍ നാട്ടില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു,

 

വിദേശത്തോ, സ്വദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവരുടെ രക്ഷിതാക്കളില്‍നിന്നും

 

വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 9947648091, 9544976880.