സിറിയന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്,

Matrimony

സിറിയന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്,

 

36/168, +2, ഗള്‍ഫ് റിട്ടേണ്‍ ‍, അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ ബിസിനസ്സ്,

 

ജോലിയോടൊപ്പം സുവിശേഷവേല ചെയ്യുവാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ളവരില്‍നിന്നും

 

ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 96052 54192, 96333 14672.