ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിദേശ പഠന സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിദേശ പഠന സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Breaking News Kerala

ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിദേശ പഠന സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നിദേശ സര്‍വ്വകലാശാലകളില്‍ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര-പിഎച്ച്ഡി കോഴ്സുകളില്‍ ഉന്നത പഠന സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ദേശസാല്‍കൃത ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നോ സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോര്‍പറേഷനില്‍നിന്നോ എടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ പലിശ ധനസഹായമായാണ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിര താമസക്കാരായ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മതകന്യൂനപക്ഷങ്ങളായി അംഗീകരിച്ച മുസ്ളീം ക്രിസ്ത്യന്‍സ്, സിഖ്, ബുദ്ധ, പാഴ്സി, ജൈന എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹത.

ഡിപ്ളോമ കോഴ്സുകള്‍ പരിഗണിക്കില്ല. വിദേശ ഉപരിപഠനത്തിനായി മറ്റേതെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായമോ സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകളോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ക്കും അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അപേക്ഷകനും മാതാപിതാക്കളും കേരളത്തില്‍ സ്ഥിര താമസക്കാരായിരിക്കണം.

ബിപിഎല്‍ വിഭാഗത്തിലെ അപേക്ഷകരുടെ അഭാവത്തില്‍ കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാനം എട്ടുലക്ഷം രൂപാവരെയുള്ള എപിഎല്‍ വിഭാഗക്കാരെയും പരിഗണിക്കും.

ടൈംസ് ഹയര്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ ലോക റാങ്കിങ് ഉള്‍പ്പെട്ട വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ അഡ്മിഷന്‍ നേടുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമേ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹതയുള്ളു. പരമാവധി 5,00,000 രൂപയാണ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 10. www.minoritywelfare.gov.in സന്ദര്‍ശിക്കുക. ഫോണ്‍ 0471 2300524.