സിസ്‌റ്റർ ഗ്ലാഡിസ് കോശി ഡാലസിൽ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

സിസ്‌റ്റർ ഗ്ലാഡിസ് കോശി ഡാലസിൽ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

Breaking News Obituary USA

സിസ്‌റ്റർ ഗ്ലാഡിസ് കോശി ഡാലസിൽ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

ഡാളസ് :തിരുവല്ല വെള്ളുപറമ്പിൽ കുടുംബാഗവും ഡാലസ് ആൽഫ ആൻഡ് ഒമേഗ ഇൻറർനാഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ചിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റുമായ പാസ്റ്റർ കോശി വർഗീസിന്റെ ഭാര്യ സിസ്‌റ്റർ ഗ്ലാഡിസ് കോശി 66 ഹ്രദയാഘാതത്തെത്തുടർന്നു ഡാലസിൽ നിര്യാതയായി .

അടൂർ ആനന്ദപ്പള്ളി ലൈല കോട്ടേജിൽ പരേതനായ സ്റ്റീഫൻ വർഗീസിനെയും കുഞ്ഞമ്മ വർഗീസിനെയും മകളാണ് ഗ്ലാഡിസ് കോശി.
സംസ്കാരം പിന്നീട്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു

ബിനീഷ് തോമസ് 214 535 1547
എൽവിൻ സകറിയ 940 594 5402

റിപ്പോർട്ട് പി പി ചെറിയാൻ