ചിറ്റശേരിൽ പരേതനായ വൈ ഇടുക്കുളയുടെ ഭാര്യ തങ്കമ്മ ഇടുക്കള(കലയപുരം അമ്മച്ചി)

Obituary

*നിത്യതയിൽ*

കൊട്ടാരക്കര മുഖത്തല: ചിറ്റശേരിൽ പരേതനായ വൈ ഇടുക്കുളയുടെ ഭാര്യ തങ്കമ്മ ഇടുക്കള(കലയപുരം അമ്മച്ചി)-86 ഇന്ന് രാവിലെ 11 ന് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്ക്കാര ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് 3:30യ്ക്ക് ആരംഭിച്ച് 5 മണിയോടെ മുഖത്തല അസംബ്ളിസ് ഓഫ് ഗോഡ് സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും.മക്കൾ :അമ്മിണി ജോർജ്, പരേതനായ pr. ഇ യോഹന്നാൻ, ഇ ബേബി(USA), ഓമന ഇ, കുഞ്ഞുമോൾ രാജൻ(ഡൽഹി ), ഗ്രേയ്സമ്മ ജോർജ്. മരുമക്കൾ :ജോർജ്കുട്ടി, കുഞ്ഞമ്മ യോഹന്നാൻ, അന്നമ്മ ബേബി(USA), pr. രാജൻ തോമസ് (ഡൽഹി ), pr. ജോർജ് തോമസ്