ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

Matrimony

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 28 വയസ്, അഞ്ചടി രണ്ടിഞ്ച് ഉയരം, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദത്തു നില്‍ക്കാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 92079 73027.