സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്

Matrimony

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്,

26 വയസ്, അഞ്ചടി അഞ്ചിഞ്ച് ഉയരം, സെറാംപൂരില്‍ ബിഡി കഴിഞ്ഞ് യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. യുവതി, 24 വയസ്, അഞ്ചടി ആറിഞ്ച് ഉയരം, എംഎസ് ഡബ്ള്യു (സൈക്യാട്രി) കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയരായ യുവതി, യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 90743 35055.