ഓര്‍ത്തഡോക്സ് പശ്ചാത്തലമുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 28 വയസ്,

Matrimony

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് പശ്ചാത്തലമുള്ള പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 28 വയസ്,

164 സെ.മി. ഉയരം, ബി.കോം, കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കില്‍ ജോലി, ആത്മീയരും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുമായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 95445 60649.