ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 27-05-89,

Matrimony

ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 27-05-89, 170 സെ.മി. ഉയരം,

എം.എസ്.സി. സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ ‍, ബഹ്റിനില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അവധിക്ക് നാട്ടില്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മെഡിക്കല്‍ ഫീല്‍ഡിലുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 81388 18663, വാട്ട്സാപ്പ്: 97463 17850.