മൂന്ന് പാസ്റ്റർമാരെ മതപരിവർത്തന കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിലടച്ചു

മൂന്ന് പാസ്റ്റർമാരെ മതപരിവർത്തന കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിലടച്ചു

Breaking News India

മൂന്ന് പാസ്റ്റർമാരെ മതപരിവർത്തന കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിലടച്ചു

ബാലഘട്ട്: ജനുവരി 27 ന് മധ്യപ്രദേശിലെ ബാലഘട്ട് ജില്ലയിൽ മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്റർമാരെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തന കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജയിലിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന് പാസ്റ്റർമാർ ഉൾപ്പെടെ ആറ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒരു സംഘം ആക്രമിച്ച് ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു

ബാഗോലി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിനായി പാസ്റ്റർ മഹേന്ദ്ര, പാസ്റ്റർ ചാറ്റർ സിംഗ്, പാസ്റ്റർ നാഥൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ആറ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഭവനത്തിൽ ഒത്തുകൂടി. യോഗം ആരംഭിച്ചയുടനെ 30 ഓളം പേർ സമ്മേളനത്തെ ആക്രമിച്ചു. ആറു ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ, പാസ്റ്റർ മഹേന്ദ്ര, പാസ്റ്റർ ചാറ്റർ സിംഗ്, പാസ്റ്റർ നാഥൻ എന്നിവർക്കെതിരെ മധ്യപ്രദേശിന്റെ പുതിയ പരിവർത്തന വിരുദ്ധ നിയമം ലംഘിച്ചതിന് കേസെടുത്തു. പ്രാദേശിക ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് മറ്റ് മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിട്ടയച്ചു.