മുംബൈയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ പുരാതന മര്‍ത്തോമ്മാ

Matrimony

മുംബൈയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ പുരാതന മര്‍ത്തോമ്മാ പശ്ചാത്തലത്തില്‍നിന്നു

പെന്തക്കോസ്തു വിശ്വാസത്തില്‍വന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മകള്‍ (മഹാരാഷ്ട്ര ഗവ. സ്റ്റാഫ്), ജെ.ജെ. ഹോസ്പിറ്റല്‍ ‍, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, 3-3-91, 28 വയസ്, 155 സെ.മി. ഉയരം, വെളുത്ത നിറം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ജോലിയുമുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മുംബൈയില്‍ ജോലിയുള്ളവര്‍ക്ക്
മുന്‍ഗണന. 98701 43121, 98704 64709.