പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 23/158, ബി എസ് സി നേഴ്സ്,

Matrimony

പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 23/158, ബി എസ് സി നേഴ്സ്,

 

അനുയോജ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ദൈവഭയമുള്ള യുവാക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിദേശത്തുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ ഗണന. 98463 44336, 90371 23758.

Leave a Reply

Your email address will not be published.