ഓസ്ട്രേലിയ യുണൈറ്റട് പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചസ്സ് (AUPC) ക്യുൻസിലാന്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വാർഷിക കണ്‍വെൻഷൻ 2015

Australia Breaking News Convention

AUPC ക്യുൻസിലാന്റ്റ്  സ്റ്റേറ്റിന്റെ വാർഷിക കണ്‍വെൻഷനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ  ആരംഭിച്ചു.

ബ്രിസ്ബൻ:  ഓസ്ട്രേലിയ  യുണൈറ്റട്  പെന്തക്കോസ്റ്റൽ  ചർച്ചസ്സ്  (AUPC)
ക്യുൻസിലാന്റ്റ്  സ്റ്റേറ്റിന്റെ  വാർഷിക കണ്‍വെൻഷൻ 2015  നവംബർ 20,21,22
തീയതികളിൽ  “വെവേൽ ഹൈറ്റസ്  കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ, 175 ,  എടിൻബർഗ് , കാസ്ടൽ  റോഡ്‌ വെവേൽ ഹൈറ്റസ്, ബ്രിസ്ബനിൽ ” വെച്ച്  നടത്തുവാൻ  പാസ്റ്റർ തോമസ്‌ എബ്രഹാം അധ്യക്ഷനായീകൊണ്ടുള്ള വിവിധ സഭകളുടെ പ്രതിനിധി സമേള്ളനത്തിൽ
തീരുമാനമായി. അതിനുള്ള  ഒരുക്കങ്ങൾ  ആരംഭിച്ചു.

3 thoughts on “ഓസ്ട്രേലിയ യുണൈറ്റട് പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചസ്സ് (AUPC) ക്യുൻസിലാന്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വാർഷിക കണ്‍വെൻഷൻ 2015

  1. I reallyI trulyI seriouslyI absolutely love your blogyour siteyour website.. Very niceExcellentPleasantGreat colors & theme. Did you createdevelopmakebuild this websitethis sitethis web sitethis amazing site yourself? Please reply back as I’m looking totrying toplanning towanting tohoping toattempting to create my ownmy very ownmy own personal blogwebsitesite and would like towant towould love to knowlearnfind out where you got this from or what theexactly what thejust what the theme is calledis named. ThanksMany thanksThank youCheersAppreciate itKudos!

  2. I willI’ll right awayimmediately take hold ofgrabclutchgraspseizesnatch your rssrss feed as I can notcan’t in findingfindto find your emaile-mail subscription linkhyperlink or newslettere-newsletter service. Do you haveyou’ve any? PleaseKindly allowpermitlet me realizerecognizeunderstandrecogniseknow so thatin order that I may justmaycould subscribe. Thanks.

  3. No matter ifWhen some one searches for his requirednecessaryessentialvital thing, sothustherefore he/she wantsneedsdesireswishes to be available that in detail, sothustherefore that thing is maintained over here.

Leave a Reply

Your email address will not be published.