സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 25 വയസ്

Matrimony

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 25 വയസ്, 157 സെ.മി. ഉയരം, എംബിബിഎസ്,

ഇപ്പോള്‍ മംഗലാപുരത്ത് ഇന്റേണ്‍ ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ആത്മീകരുമായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നുംഅനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 9665 020 10148 (കെ.എസ്.എ.) 94462 73571 കേരളം.