സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്

Matrimony

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്, 165 സെ.മി. ഉയരം,

ബിസിഎ, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് മൂന്നാം വര്‍ഷം, ആത്മീയരും, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുമുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 96058 90384.