നമുക്കു ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം

Articles Breaking News Editorials

നമുക്കു ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം
അപ്പോസ്തോലനായ പൌലോസ് റോമാ ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധ്യേയമാണ്. ഭാവിക്കേണ്ടതിനു മീതെ ഭാവിച്ചുയരാതെ ദൈവം അവനവനു വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവു പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാകുംവണ്ണം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാല്‍ നിങ്ങളില്‍ ഓരോരുത്തനോടും പറയുന്നു. (റോമര്‍ 12:3). പൌലോസ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതാണ്.

 

എനിക്ക് ദൈവം തന്ന കൃപയുടെ അളവനുസരിച്ച് ഞാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറം ഞാന്‍ ചെയ്തെടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. (ഭാവിക്കുന്നില്ല) എന്നത്രേ അപ്പോസ്തോലന്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

 

ചെയ്തെടുക്കുവാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യവും ദൈവം നമ്മെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നില്ല. ദൈവം നമ്മെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് അറിയാം നമ്മുടെ സ്ഥിതി. ചിലര്‍ക്ക് ശാരീരികമായ ബലഹീനതകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അംഗവൈകല്യങ്ങള്‍ ഉള്ളവരായിരിക്കാം, ചിലര്‍ക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും പുഷ്ടിയും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ചിലര്‍ വിദ്യാസമ്പന്നര്‍ ആയിരിക്കാം, എന്നാല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയില്‍ ‍.

 

എല്ലാവരേയും ദൈവം വിളിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തതിനാല്‍ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും, ചുമതലകളും ഏല്‍പ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. അത് പാടുവാനോ, പാട്ട് എഴുതുവാനോ, പ്രസംഗിക്കുവാനോ, എഴുത്തിലൂടെ സുവിശേഷം പങ്കുവെയ്ക്കുവാനോ, ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുവാനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നന്നായി പാടുവാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്നു വരികയില്ല.അതിന് കഴിവുള്ളവരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരേയും ദൈവം കര്‍ത്തൃവേലയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

എന്നാല്‍ ദൈവസഭയുടെ ആരംഭം മുതല്‍ ഇന്നുവരെയും ദൈവം ഏല്‍പ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ പലരും സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. എല്ലാവരും രാജകീയ പുരോഹിത വര്‍ഗ്ഗമാണെന്ന് ബൈബിള്‍ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു സുവിശേഷകന്‍ തന്നെയാണ്. ഈ സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അനുകരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അത് വിജയിച്ചു എന്നു വരികില്ല. ബില്ലിഗ്രാഹാമിനെയും, പോള്‍ യോംഗിച്ചോയേയും, ബര്‍ണാര്‍ഡ് ബ്ളെസ്സിംഗിനെയും ഒക്കെ അനുകരിച്ചാല്‍ അവരെപ്പോലെ ആരും ആകണമെന്നില്ല. അവര്‍ക്ക് ദൈവം നല്‍കിയ കൃപ അവര്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. അവര്‍ക്ക് നല്‍കിയ കൃപയല്ല ദൈവം മറ്റൊരാള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്.

 

പൊലോസിന് ദൈവം നല്‍കിയ കൃപയല്ല അപ്പൊല്ലോസിന് നല്‍കിയത്. അപ്പൊല്ലോസിനെക്കുറിച്ച് പൌലോസ് പറയുന്നത് വാക്ക്സാമര്‍ത്ഥ്യം ഉള്ളവനത്രേ എന്നാണ്. എന്നാല്‍ പൌലോസ് അപ്പല്ലോസിനേക്കാള്‍ അധികം കര്‍ത്താവിനുവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിച്ചു എന്നു ബൈബിളില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പത്രോസ് ഒരു മീന്‍പിടുത്തക്കാരന്‍ ആയിരുന്നു. അവന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമോ പാണ്ഡിത്യമോ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ദൈവം പത്രോസിനെ അന്ത്യാകാലത്ത് സംഭവിപ്പാനുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അല്‍പ്പമെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു. രണ്ടു ലേഖനങ്ങളും പത്രോസ് എഴുതി. യേശുവിന്റെ ശവസംസ്ക്കാരത്തിന് ദൈവം ഒരുക്കിയത് അരിമഥ്യക്കാരന്‍ യോസഫിനെയാണ്. അവന്‍ മന്ത്രിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് യേശുവിനെ അടക്കം ചെയ്തു.

 

യോഹന്നാന്‍ എന്ന ശിഷ്യന്‍ യേശുവിനോട് ഏറ്റവും അടുപ്പം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നതിനാല്‍ പത്മോസ് ദ്വീപില്‍വച്ച് ഭാവികാലത്ത് സംഭവിപ്പാനുള്ളതിനേക്കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു. അതുപോലെ വിദ്യാവിഹീനരും, ശ്രേഷ്ഠന്മാരും, ബുദ്ധിമാന്മാരും, പണ്ഡിതന്മാരും, അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവരും, ശാരീരിക ബലഹീനരുമായ ഒരുകൂട്ടം ദൈവജനത്തെ കാലാകാലങ്ങളില്‍ ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകള്‍ ഒരു കുറച്ചിലായി ആരും കാണേണ്ട. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റാനായി, ഞാന്‍ അധികം ചെയ്യുന്നു എന്നു വരുത്തിത്തീര്‍ക്കുവാനായി ആരും ഭാവിക്കുകയും വേണ്ട.

 

ചെയ്യുവാന്‍ പറ്റാത്ത ജോലി ദൈവം ആരേയും ഏല്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രാപ്തിക്കൊത്തതുപോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ദൈവം നമ്മെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രാപ്തിക്കൊത്തവണ്ണം ചെയ്യുവാന്‍ ശ്രമിക്കാതെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളില്‍ നാം ശ്രദ്ധവെച്ചാല്‍ നാം വിജയം കാണുകയില്ല. എന്നാല്‍ ദൈവം ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകള്‍ നാം ചെയ്യാതിരിക്കുകയുമരുത്. നമുക്ക് ചെയ്തുകൊടുക്കുവാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവന്‍ നമ്മെ വിശ്വസ്തരായി കണ്ടത്. പൌലോസ് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം. നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണം. (2 തിമെ.1:6). അത് നാം നന്നായി ഓര്‍ക്കണം.
പാസ്റ്റര്‍ ഷാജി. എസ്.

45 thoughts on “നമുക്കു ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം

 1. I am now not certain the place you’re getting your information, however great topic. I needs to spend a while learning more or figuring out more. Thank you for great information I was on the lookout for this info for my mission.

 2. I just want to tell you that I am very new to weblog and certainly savored your web-site. Almost certainly I’m want to bookmark your site . You surely come with superb posts. Thanks for revealing your blog.

 3. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!

 4. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 5. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 6. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 7. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 8. I was just seeking this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative web sites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.

 9. I must show my thanks to you just for bailing me out of this type of matter. After looking out throughout the world wide web and obtaining things which were not beneficial, I thought my life was over. Being alive without the solutions to the difficulties you have solved as a result of this article is a serious case, and the kind that could have adversely affected my career if I hadn’t discovered the blog. That capability and kindness in maneuvering the whole lot was tremendous. I am not sure what I would’ve done if I had not come across such a step like this. I’m able to at this time look ahead to my future. Thank you very much for your reliable and amazing guide. I will not be reluctant to refer your web page to any person who would like guidelines on this situation.

 10. Admiring the commitment you put into your blog and detailed information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 11. hello!,I really like your writing so so much! percentage we keep up a correspondence more approximately your article on AOL? I need a specialist on this space to unravel my problem. May be that is you! Taking a look ahead to look you.

 12. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 13. Once again, light color tones make the room looks bigger and brighter. We suggest you pick colors like tans, light grays and light blues for the flooring of a smaller bathroom. By applying these light colors, together with the colors on the walls, your bathroom will appear bigger and roomier. A word to you: keep the light color flooring clean.

 14. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 15. hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

 16. Thank you so much for giving everyone a very memorable opportunity to read critical reviews from here. It is usually very beneficial and jam-packed with a good time for me personally and my office friends to search your web site more than three times per week to find out the fresh items you will have. And of course, I’m also actually satisfied considering the eye-popping creative ideas you give. Selected 1 points in this article are essentially the best I have ever had.

 17. Very nice article and right to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you guys have any ideea where to hire some professional writers? Thanks in advance 🙂

 18. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 19. I intended to compose you the bit of note to be able to give thanks once again for all the remarkable methods you have discussed at this time. This is simply particularly open-handed of you to give freely what exactly a number of people would have sold as an e book in making some cash for themselves, even more so seeing that you might have done it in case you considered necessary. The solutions in addition acted to become a good way to understand that many people have the identical zeal really like my personal own to find out somewhat more with respect to this matter. I’m certain there are thousands of more pleasurable occasions up front for individuals who start reading your blog.

 20. Hi, Neat post. There’s a problem together with your website in internet explorer, might test this… IE still is the market leader and a big part of people will miss your great writing because of this problem.

 21. HiHello, i thinki feeli believe that i sawnoticed you visited my blogweblogwebsiteweb sitesite sothus i got herecame to go backreturn the preferchoosefavorwantdesire?.I amI’m trying toattempting to in findingfindto find thingsissues to improveenhance my websitesiteweb site!I guessI assumeI suppose its good enoughokadequate to useto make use of some ofa few of your ideasconceptsideas!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.