രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

Matrimony

രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച പെന്തക്കോസ്തു യുവതി,

24 വയസ്, 173 സെ.മി. ഉയരം, ബിഡിഎസ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിദേശത്ത് ഉള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 96565 50276.