പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസിയായ യുവാവിന്

Matrimony

പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസിയായ യുവാവിന് 31/175 സെ.മി. പെന്തക്കോസ്തു കുടുംബത്തിലെ ജോലിയുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളില്‍നിന്ന് വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. [email protected] 94965 95820.

Leave a Reply

Your email address will not be published.