പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്,

Matrimony

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്, 154 സെ.മി. ഉയരം, ബി.ഫാം.

കേരളത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 80865 79586.