ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവസഭയിലെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ P T കുര്യാക്കോസ് അന്തരിച്ചു

Breaking News Kerala Obituary Top News

ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവസഭയിലെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ P T കുര്യാക്കോസ് അന്തരിച്ചു.

71 വയസ്സായിരുന്നു.

മൃതദേഹം ഇന്നു 4 മണിക്ക് ചപ്പാത്ത് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവസഭാ ഹാളിൽ എത്തിക്കും.

സംസ്ക്കാരം നാളെ 2 മണിക്ക് ആറാം മൈൽ 27 ൽ ഉള്ള സെമിത്തേരിയിൽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.