സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 29/157, വെളുത്ത നിറം, ന്യൂസിലാന്റില്‍ നേഴ്സ്, പ്രൊഫഷണല്‍ യോഗ്യതയുള്ളവരില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 89215 81074, 97440 03447.

Categories: Matrimony

About Author