പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, സാംബവ-ചേരമര്‍ ദമ്പതികളുടെ മകള്‍,

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, സാംബവ-ചേരമര്‍ ദമ്പതികളുടെ മകള്‍,

ജി.എന്‍.എം., 28/165.

98473 46481, 86062 46685.

Categories: Matrimony

About Author