ബ്രദർ രാജു സേവ്യർ നിത്യതയിൽ

ബ്രദർ രാജു സേവ്യർ നിത്യതയിൽ

ബ്രദർ രാജു സേവ്യർ നിത്യതയിൽ
ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കുവൈറ്റിലേ മുൻ അംഗം സേവ്യർ അച്ചായന്‍റെ മകനും റോയൽ സെന്റർ അബ്ബാസിയയുടെ ഉടമയുമായ രാജു സേവ്യർ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു.
ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കുവൈറ്റ് വൈ പി ഇ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് സേവ്യർ, പാസ്റ്റർ രാജീവ് സേവ്യർ എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ്.

About Author