ഡിസൈപ്പിള്‍സ് ന്യൂസ് വാട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ്

ഡിസൈപ്പിള്‍സ് ന്യൂസ് വാട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ്

ഡിസൈപ്പിള്‍സ് ന്യൂസ് വാട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ്
എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈപ്പിള്‍സ് ന്യൂസ് തല്‍സമയം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുവാനും

നിങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവ വാര്‍ത്തകളും മറ്റു അനുബന്ധ സംഭവങ്ങളും അറിയിക്കുവാനും, പരസ്പരം കൈമാറുവാനുമായി

ഡിസൈപ്പിള്‍സ് ന്യൂസ് എന്ന വാട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് ലഭ്യമാണ്.

ഇതില്‍ അംഗമാകുവാന്‍ നിങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ് നമ്പരുകള്‍ അയച്ചു തരിക. സര്‍വ്വശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.

ബന്ധപ്പെടുവാന്‍ ‍: 00919895464665.

About Author