ആയുര്‍വേദ ഡോക്ടര്‍ ‍, ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി

ആയുര്‍വേദ ഡോക്ടര്‍ ‍, ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി,

 

27/158, (റ്റിപിഎം) ബി.എ.എം.എസ്., പ്രമുഖ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനിയില്‍ ജോലി,

 

വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

 

94958 35427, 96568 69247.

Categories: Matrimony

About Author