പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 28/152, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, സൌദിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു,

പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 28/152, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, സൌദിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു,

 

ഇപ്പോള്‍ ലീവിലുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 94468 16842.

Categories: Matrimony

About Author