ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 32/162, ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, കുവൈറ്റ് ഗവണ്മെന്റില്‍ സ്ഥിരം ജോലി.

ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 32/162, ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, കുവൈറ്റ് ഗവണ്മെന്റില്‍ സ്ഥിരം ജോലി.

 

അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിദേശത്തുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 097907 61319, 098842 38567

Categories: Matrimony

About Author