ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്ത് (സ്വതന്ത്ര സഭ) യുവതി, 39/ ബി.കോം,

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്ത് (സ്വതന്ത്ര സഭ) യുവതി, 39/ ബി.കോം,

അവിവാഹിത. പെന്തക്കോസ്ത്. സി.എസ്.ഐ., മാര്‍ത്തോമ്മാ യുവാക്കളുടെ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 97442 93695.

Categories: Matrimony

About Author