സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 25/160, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്,

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 25/160, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്,

എം.എസ്.ഡബ്ള്യു. വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും, ജോലിയുമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 94007 46767, 95626 82467.

Categories: Matrimony

About Author