കേഴ്വിയും, സംസാരശേഷിയും കുറവുള്ള സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതിക്ക്

കേഴ്വിയും, സംസാരശേഷിയും കുറവുള്ള സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതിക്ക്

 

(27/152) +2, അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 94950 88753, 99460 16665.

Categories: Matrimony

About Author