മലയാളികള്‍ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞവരെന്ന് സര്‍വ്വേ

മലയാളികള്‍ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞവരെന്ന് സര്‍വ്വേ

മലയാളികള്‍ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞവരെന്ന് സര്‍വ്വേ
ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒന്നും ഉല്‍പ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാനോ, കൃഷി ചെയ്യാനോ മടികാട്ടി അന്യരെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന മലയാളികള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ സമൂഹമെന്ന് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്.

 

ഇന്ത്യയില്‍ അസുഖമില്ലാത്തവരുടെ കാര്യത്തില്‍ നഗരങ്ങളെ ഗ്രാമങ്ങള്‍ തോല്‍പ്പിക്കുന്നു. പട്ടികയില്‍ കേരളത്തില്‍ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും അസുഖക്കാരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഒരുപോലെ. ആരോഗ്യവാന്മാരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഉള്‍നാടന്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ നഗരത്തെ പിന്നിലാക്കുന്നു. നഗരവാസികളില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം 12 ശതമാനം, ഗ്രാമങ്ങളിലാകട്ടെ വെറും ഒമ്പത് ശതമാനവും.

 

എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇത് 31 ശതമാനം വീതമാണ്. ഒരു ആരോഗ്യ സംഘടന 2004-ല്‍ നടത്തിയ 15 ദിവസം നീണ്ട സര്‍വ്വേയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വിട്ടത്.

Categories: Breaking News, Kerala

About Author