അര്‍ബുദ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന തന്മാത്രകള്‍ കണ്ടെത്തി

അര്‍ബുദ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന തന്മാത്രകള്‍ കണ്ടെത്തി

അര്‍ബുദ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന തന്മാത്രകള്‍ കണ്ടെത്തി
ടൊറന്റോ: മനുഷ്യരിലെ വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന അര്‍ബുദ രോഗത്തിനു പരിഹാരമായി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം.

 

ശരീരത്തിലെ അര്‍ബുദ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളായാന്‍ ശേഷിയുള്ള പ്രത്യേകതരം തന്മാത്രകളെ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. കഴുത്ത്, സ്തനം, ശ്വാസകോശം തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അര്‍ബുദ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിവുള്ളതാണ് ഈ തന്മാത്ര കുടുംബം.

 

കാനഡയിലെ വാട്ടര്‍ലൂ സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനു പിന്നില്‍ ‍. കോശങ്ങളില്‍ സാധരണ ഗതിയില്‍ അര്‍ബുദം ബാധിക്കുന്നത് അവയുടെ ഡി.എന്‍ ‍.എ. നശിച്ചുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പുകവലി, വികിരണ വാധ തുടങ്ങിയ പല കാരണങ്ങള്‍കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഈ ഡി.എന്‍ ‍.എ കള്‍ എങ്ങനെയാണ് നശിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ അര്‍ബുദത്തിനു പ്രതിരോധ മരുന്നുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

 

ഈ വഴിക്കുള്ള അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് ഗവേഷകര്‍ പുതിയ തന്മാത്രകളെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്പെക്ട്രോ സ്കോപിക് സംവിധാനത്തിലൂടെ ഡി.എന്‍ ‍.എ. നശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയ ഗവേഷകരാണ് ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാവുന്ന തന്മാത്രകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

About Author