സിറിയന്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി

സിറിയന്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി, 26/170, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, ഇരു നിറം, അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിദേശത്തുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 04828 270864, 98959 87234.

Categories: Matrimony

About Author