പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 27 വയസ്,

പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, 27 വയസ്,   ബിവിഎംഎസ്, ഗവണ്മെന്റ് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്‍ ‍,   സാമ്പത്തികം കുറഞ്ഞതുമാകം.   വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 92078 32927.

Continue Reading

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്, വെളുത്ത നിറം,

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 23 വയസ്, വെളുത്ത നിറം,   എം.സി.എ. പഠിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമുണ്ട്, ജോലി കാര്യമാക്കുന്നില്ല.   വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 99611 35689.

Continue Reading

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 29 വയസ്, 157 സെ.മി. ഉയരം, ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്,

പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 29 വയസ്, 157 സെ.മി. ഉയരം,   ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, ജോലി ചെയ്യുന്നു.   അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 94956 68748, 00974 30967619.

Continue Reading

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 31 വയസ്,

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവതി, 31 വയസ്,   162 സെ.മി. ഉയരം. ബി.എസ്.സി. നേഴ്സ്, സൌദിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.   ജൂലൈയില്‍ വീട്ടില്‍ ലീവില്‍ വരുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.   95445 90253, 97444 45892.

Continue Reading

പെന്തക്കോസ്തു ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവതി, 39 വയസ്,

പെന്തക്കോസ്തു ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവതി, 39 വയസ്,   154 സെ.മി. ഉയരം, ജോലിയുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 92078 32472.

Continue Reading

യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നാടാര്‍ പെന്തക്കോസ്തു

യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നാടാര്‍ പെന്തക്കോസ്തു   വനിതാ പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ‍. 29 വയസ്.   അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 98460 95420.

Continue Reading